Maksimum
Müşteri
Memnuniyeti için
Maksimum Kalite

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin gereksinimlerini doğru şekilde tespit ederek sürekli memnuniyet sağlamak.

Müşterilerimize esnek ve güvenli ambalajlama ürünleri sunmak. Mevcut mevzuatın taleplerine uyarak tüm müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak.

Çalışanlarımızın sürekli yenilenen teknolojilerle desteklenen eğitim ve gelişimleriyle sürdürülebilir büyümeyi taahhüt etmek.

ISO 9001: 2015 ve BRC/IoP Küresel Standartları’nın belgelendirilmesini idame ettirecek, kurulu olan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli olarak etkinliğini artırmak için gerekli bakımları yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Sorumluluğumuz olan güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı sağlamak için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel yasa ve yönetmelikleri takip etmek. Üretim süreçlerini ve bununla ilgili alanları, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, ilgili değişikliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.

Kuruluşumuzda ortaya çıkabilecek olası tüm iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit etmek ve bu tür riskleri kabul edilebilir seviyelere indirgeyici önlemler almak. Alınan tüm riskler ve eylemler hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve sözleşmeli çalışan diğer kişileri bilgilendirmek.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı çalışma verimliliğini sağlamak için onları güvenlik uygulamaları konusunda eğitmek.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesine katkıda bulunan hedefler belirlemek ve yapılan düzenli takiplerle sürekli iyileştirme sağlamak.

Çevre Politikamız

Operasyonel süreçte kirliliği ve kazaları en aza indirirken, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kuruluşlarla güven ve işbirliği doğrultusunda çevre dostu üretim araçlarına sahip olmak. Bunu başarmak için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.

Kuruluşumuzda ortaya çıkabilecek tüm çevresel riskleri tespit etmek ve çevre üzerindeki etkilerini kabul edilebilir seviyelere getirmek. Çalışanlarımızı çevresel tehlikeler, çevreye olan etkileri ve gerektiğinde alınması gereken eylemler hakkında bilgilendirmek.

Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek. Üretim süreçlerini ve bununla ilgili alanları, kanun ve yönetmeliklere paralel olarak, ilgili değişikliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin korunması ve geliştirilmesi amacıyla hedefler belirlemek ve periyodik takip süreci ile sürekli iyileştirme sağlamak.

Ürün Güvenliği ve Hijyen Politikamız

Hijyen ve gıda güvenliği açısından, en yüksek BRC/IoP Küresel Standartları’na uymak.

Kirlilik riskini en aza indirmek için yüksek hijyen standartları kullanmak. Düzenli temizleme planları, haşere kontrol yöntemleri ve bakım gibi temel programlarda HACCP Gıda Güvenliği Sistemi’ni uygulamak.

Risk temelli bir sistem kapsamında, tehlike ve risk analizi ile ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin olası riskleri belirlemek ve kontrol etmek.

Tedarikçilerimizin adil  üretim uygulamalarını takip etmesini ve düzenli izleme yoluyla yasal gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak.

Ürün güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmek.